Home

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Timiș

Home Legislație Informații Evenimente Educație Medicală Continuă Contact

INFORMAȚII

Conducerea Filialei Timiș a OAMGMAMR

Tipizate

Certificat membru OAMGMAMR

Eliberare duplicat la certificatul de membru

Retragerea sau suspendarea din Ordin (la cerere)

JURĂMÂNT

Fișa de evidență

Examene / Concursuri

Card profesional

Reatestare

Publicații creditate

Linkuri

Cont bancar, taxă înscriere + cotizații: RO20 BRDE 360S V795 8105 3600

Locuri de muncă

GALERIE FOTO

Galerie Foto

FILIALE OAMGMAMR

OAMMR

OAMMR Bucuresti

OAMMR Arges

OAMMR Cluj

OAMMR Botosani

OAMMR Dolj

OAMMR Harghita

OAMMR Piatra Neamt

OAMMR Suceava

OAMMR Constanta

OAMMR Brasov

OAMMR Galati

OAMMR Iasi

OAMMR Vaslui

© Copyright OAMGMAMR Timis :: All Rights Reserved

Recunoaștere calificări Certificat de status profesional Înscriere la cursuri

CALENDAR

Educație Medicală Continuă


Arhivă anunțuri

01.01 2022

12.01 2022

Anunț pentru asistenții medicali din secțiile sau dispensarele de Pneumoftiziologie interesați să participe la cursuri pe tema CONTROLUL TUBERCULOZEI

În acest moment, se fac înscrieri pentru cursul Controlul tuberculozei din cadrul proiectului „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratatment precoce al tuberculozei, inclusive al tuberculozei latent!”

Cursul este derulat în intervalul 18 ianuarie 2021 - 27 ianuarie 2022 și va avea loc pe platforma naţională OAMGMAMR, sub forma a 4 webinarii susţinute de medici pneumologi din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, cu experiență vastă în domeniul controlului tuberculozei și abilități de formatori extrem de bine apreciate de foștii cursanți.

Cursul este gratuit și creditat cu 15 puncte EMC. Ataşat regăsiți toate informațiile necesare, inclusiv tematica aferentă sesiunilor.

Înscrierea se poate face direct pe site-ul proiectului https://controltb.ro/calendar-sesiuni/ sau prin contactarea echipei de proiect la adresa pocu49@cpss.ro  

Pentru orice informații suplimentare, ne puteți contacta: Georgiana Maria Dinu, gdinu@cpss.ro, 0720190080

Anexe:

 

11.04 2022

SIMPOZION 12 MAI 2022
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ASISTENTULUI MEDICAL
„Siguranță și calitate – drept în sănătate”

Organizator: Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Timiș

Locație: Adam Muller Guttenbrunn, ora 09:00 (Joi, 12 Mai) - acces gratuit!

Lucrările se vor depune, în format electronic (secretariat@oammr-timis.ro), până în 29.04.2022.

Anexe:

 

18.07 2022

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2022

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2022, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.


II. Documente necesare înscrierii:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la metodologia de examen;

b) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

      g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

      h) dovada plății sumei de participare la examen.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

III. Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități:

IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 25.07-08.08.2022, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.


V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma de participare se achită de către candidat în contul RO26 BRDE 360S V983 9117 3600

Pe documentul de plată, plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2022

Beneficiar: OAMGMAMR Filiala TIMIS, CIF 15405657

Program depunere dosare: Luni-Joi 9-16, Vineri 9-13

Dosarele se depun la sediul ordinului Str. 1 Decembrie nr.13, ap.9

Adeverința de la angajator trebuie să conțină funcția, specialitatea, norma și experiența profesională acumulată până la data susținerii examenului.

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022/

 

13.08 2022

Tabelul (admis/respins) cu persoanele înscrise la examenul de grad principal sesiunea 2022

Lista se regăsește în anexă

Anexe:

 

19.08 2022

ANUNȚ pentru asistenții medicali din secțiile sau dispensarele de Pneumoftiziologie interesați să participe la cursuri pe tema CONTROLUL TUBERCULOZEI

În acest moment, se fac înscrieri pentru cursul Controlul tuberculozei din cadrul proiectului „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratatment precoce al tuberculozei, inclusive al tuberculozei latent!” pentru sesiunea din septembrie 2022.

Avem deschise înscrierile pentru cursul derulat în intervalul 12,13,14,15 SEPTEMBRIE 2022, ce va avea loc pe platforma naţională OAMGMAMR, sub forma a 4 webinarii de curs susţinute de medici pneumologi  cu experienţă vastă în domeniul controlului tuberculozei și abilități de formatori extrem de bine apreciate de foștii cursanți.

Cursul este gratuit și creditat cu 15 puncte EMC și se desfășoară în cadrul proiectului POCU/2255/4/9/117426. Înscrierea și validarea participării la curs se face în ordinea înscrierii pentru toți cei caretrimit dosare complete conform metodologiei de înscriere publicată pe site-ul proiectului la adresa https://screeningtb.ro/inscriere-participanti/

Înscrierea se poate face direct pe site-ul proiectului https://screeningtb.ro/inscriere-participanti/

Pentru orice informații suplimentare, ne puteți contacta!

Echipa proiectului!

29.08 2022

Locație examen grad principal 2022

Examenul de grad principal sesiunea 2022, se va sustine:

11.10 2022

Anunț aviz 2023

S-a inceput eliberarea Avizelor anuale pentru autorizarea exercitarii profesiei, pentru anul 2023.

Asistentii medicali care au acumulat cele 30 de credite necesare si au incheiat asigurarea de malpraxis pentru anul 2023 (cu valabilitate 01.01.2023 - 31.12.2023) sunt rugati sa trimita pe mail in vederea obtinerii avizului:

DUPA DATA DE 01.01.2023, TOATE AVIZELE VOR FI ELIBERATE CU VALABILITATE DIN DATA SOLICITĂRII PÂNĂ LA 31.12.2023, NEMAIPUTÂND FI ACORDATE RETRO CU 01.01.2023.

03.11 2022

Anunț certificate grad

Asistenții medicali care au promovat examenul de grad principal sesiunea 2021 sau 2022 sunt rugați să se prezinte personal, cu buletinul și cu Certificatul de membru, la sediul Filialei Timiș a OAMGMAMR pentru a-și ridica certificatul de grad și pentru a-l schimba pe cel de membru.

Program de lucru cu publicul marți, miercuri și joi de la 9 la 16.

23.11 2022

Webinar de consiliere a pacienților pentru susținerea vaccinării

MESAJ DE PROMOVARE:

Avem plăcerea de a vă invita la un webinar de consiliere a pacienților pentru susținerea vaccinării, derulat de UNICEF România și implementat de către Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate în parteneriat cu Societatea Națională de Medicina Familiei.  

Pentru a va înregistra la unul dintre webinarii, vă rugăm să completați un scurt formular de înregistrare pe care îl găsiți aici: https://forms.gle/a62W2Z5rWiUE78Ss6

Cu deosebită considerație

Vă mulțumim! 

Echipa CPSS