Home

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Timiș

Home Legislație Informații Evenimente Educație Medicală Continuă Contact

INFORMAȚII

Conducerea Filialei Timiș a OAMGMAMR

Tipizate

Certificat membru OAMGMAMR

Eliberare duplicat la certificatul de membru

Retragerea sau suspendarea din Ordin (la cerere)

JURĂMÂNT

Fișa de evidență

Examene / Concursuri

Card profesional

Reatestare

Publicații creditate

Linkuri

Cont bancar, taxă înscriere + cotizații: RO20 BRDE 360S V795 8105 3600

Locuri de muncă

GALERIE FOTO

Galerie Foto

FILIALE OAMGMAMR

OAMMR

OAMMR Bucuresti

OAMMR Arges

OAMMR Cluj

OAMMR Botosani

OAMMR Dolj

OAMMR Harghita

OAMMR Piatra Neamt

OAMMR Suceava

OAMMR Constanta

OAMMR Brasov

OAMMR Galati

OAMMR Iasi

OAMMR Vaslui

© Copyright OAMGMAMR Timis :: All Rights Reserved

Recunoaștere calificări Certificat de status profesional Înscriere la cursuri

CALENDAR

Educație Medicală Continuă

26.11 2018

Programul de lucru cu publicul în perioada sărbătorilor

În atenția asistenților medicali

Stimați colegi, vă informăm că ultima zi de lucru cu publicul anul acesta este data de 20.12.2018, iar prima zi de lucru cu publicul în anul 2019 este 08.01.2019.

Vă dorim sărbători liniștite!

30.10 2018

Anunț locație examen de grad principal

Candidații care și-au depus dosarele pentru susținerea examenului de grad principal, sesiunea 2018, sunt rugați să se prezinte după cum urmează:

22.10 2018

Metodologie selectie grup tinta - Proiect POLMED

Avand in vedere ca incepand cu data de 28.09.2018 a demarat subactivitatea “A.3.2 Analiza calitativa a orientarilor si optiunilor cu privire la valorile profesionale ale asistentilor medicali si moaselor prin tehnica focus grup”, subactivitate in cadrul careia se vor selecta persoanele din grupul tinta (cele 200 de persoane angajate in unitati sanitare publice) si se vor  desfasura cele 8 focus grupuri, cate unul pe fiecare regiune de dezvoltare, va trimit atasat Metodologia de selectie a grupului tinta participant la focus grupuri, elaborata in cadrul proiectului.

Din punct de vedere organizatoric, cele 8 focus grupuri vor fi desfasurate prin deplasarea grupului tinta in locatii usor accesibile pentru acestia, in grupuri a cate 25 de persoane, pe perioada a doua zile (1 noapte cazare/deplasare).

Astfel, primul pas in cadrul acestei subactivitati este acela de recrutare, selectie si validare a grupului tinta.

In cadrul acestei activitati, implicarea filialelor judetene ale OAMGMAMR consta in identificarea unui numar de asistenti medicali/moase, conform Metodologiei de selectie, care sa participe la focus grupuri.

In acest sens, in cadrul regiunii Vest (judetele Arad, Caras Severin, Hunedoara si Timis) aceasta activitate se va desfasura dupa urmatorul calendar:

Ulterior validarii grupului tinta de catre membrii echipei de proiect OAMGMAMR National, se va desfasura focus grupul organizat in cadrul regiunii Vest, in perioada 15.11 - 16.11.2018 (intrare cu pranz 15.11.2018, iesire cu mic dejun 16.11.2018), la Baile Herculane, Hotel Afrodita.

 

15.10 2018

Derogare cu privire la experiența profesională necesară pentru înscriere la examenul de grad principal

Conform Ordinului Ministrului nr.1137/2018, pentru înscriere la Examenul de grad principal, sesiunea 2018, s-a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31.12.2018.

01.10 2018

Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali - sesiunea 2018

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate,  acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

(I) experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

(II) condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situaţie:

La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare și ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică.

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10, alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.


DATELE DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI, PE SPECIALITĂȚI:

01.11.2018- examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

02.11.2018- examen - asistenţi medicali - alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

Înscrierile la examen se fac în perioada 08.10.2018 – 23.10.2018, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

Cuantumul sumei de participare la exameneste de 150 lei/participant.

o Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

o Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2018

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa  https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-si-desfasurarea-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2018/

21.09 2018

Deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, Singapore 2019

Vă aducem la cunoștință publicarea pe website-ul www.oamr.ro a anunțului cu privire la deschiderea perioadei de depunere a rezumatelor pentru Conferința Profesional-Științifică a ICN, organizată la Singapore în 2019.

Totodată, atașăm acestui anunț broșura conferinței și regulamentul sponsorizării oferite de O.A.M.G.M.A.M.R pentru trei asistenți medicali/moașe ale căror lucrări sau postere științifice vor fi selectate de Comitetul Științific al Conferinței ICN.

17.07 2018

Comunicat de presă: Lansarea proiectului “Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă - POLMED”

12.07 2018

Experți medicali - baza legală

12.07 2018

Masterat: Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical

05.07 2018

Recunoaşterea unor credite obţinute în învăţământul preuniversitar în vederea continuării studiilor de licenţă

Vă informăm că Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a unor credite obţinute în învăţământul preuniversitar în vederea continuării studiilor de licenţă, a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial al României.

Vă reamintim toate demersurile organizaţiei noastre încă din data de 01.03.2016, precum şi răspunsul Ministerului Sănătăţii la solicitarea noastră.

Vezi și Informare cu privire la problematica echivalării studiilor postat pe www.oammr.ro la 04.07.2018

Secretariatul general al OAMGMAMR

28.06 2018

A II-a ediție a  Școlii de Vară în Podiatrie

Asociația de Podiatrie organizează în perioada 20-21 iulie 2018 a II-a ediție a  Școlii de Vară în Podiatrie, care se va desfășura la Hotel New Montana, Sinaia.

Manifestarea se adresează asistenților medicali și kinetoterapeuților și se bucură de un program de prezentări susținute de speakeri internaționali de renume în domeniul podiatriei.

Detalii pe: www.podiatrie.ro

12.05 2018

Simpozionul cu tema: „SĂNĂTATEA, UN DREPT AL TUTUROR”

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Timiș, organizează cu ocazia Zilei Internaționale a Asistentului Medical Simpozionul cu tema „SĂNĂTATEA, UN DREPT AL TUTUROR”, sâmbătă, 12 mai 2018, ora 09.00, la Adam Muller Guttenbrunn.

Înscrierile se fac în ziua și la locația simpozionului pe baza fișei de evidență.

Participarea este gratuită!

08.03 2018

Adresa privind înscrierea asistenților medicali la cursurile de specializare - reconversie profesională


Arhivă anunțuri

01.01 2017

Evenimente 2018