Home

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Timiș

Home Legislație Informații Evenimente Educație Medicală Continuă Contact

INFORMAȚII

Conducerea Filialei Timiș a OAMGMAMR

Tipizate

Certificat membru OAMGMAMR

Eliberare duplicat la certificatul de membru

Retragerea sau suspendarea din Ordin (la cerere)

JURĂMÂNT

Fișa de evidență

Examene / Concursuri

Card profesional

Reatestare

Publicații creditate

Linkuri

Cont bancar, taxă înscriere + cotizații: RO20 BRDE 360S V795 8105 3600

Locuri de muncă

GALERIE FOTO

Galerie Foto

FILIALE OAMGMAMR

OAMMR

OAMMR Bucuresti

OAMMR Arges

OAMMR Cluj

OAMMR Botosani

OAMMR Dolj

OAMMR Harghita

OAMMR Piatra Neamt

OAMMR Suceava

OAMMR Constanta

OAMMR Brasov

OAMMR Galati

OAMMR Iasi

OAMMR Vaslui

© Copyright OAMGMAMR Timis :: All Rights Reserved

Recunoaștere calificări Certificat de status profesional Înscriere la cursuri

CALENDAR

Educație Medicală Continuă

August 2008

Unităţile sanitare publice şi private au obligaţia să asigure participarea la cursurile de specializare a asistenţilor medicali generalişti şi asistenţilor medicali de pediatrie încadraţi în una dintre specializările radiologie, imagistică medicală, laborator, nutriţie şi dieteti­că, balneo-fizioterapie, igienă şi sănătate publică, sau alta decât cea prevăzută de diplomă. Pentru participarea la programele de pregătire în ve­de­rea obţinerii de specializări se stabilesc taxe de instruire, iar acestea sunt suportate, pentru persona­lul angajat, de angajator. Aceste prevederi sunt cuprinse în Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) nr.1303, pentru aprobarea Normelor privind obţinerea specializărilor de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, precum şi a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obţinerii de specializări, publicat în Monitorul Oficial nr.562 din 25 iulie 2008. Ordinul MSP stipulează că: “Specializările constituie modalităţi de pregătire a asistenţilor medicali în do­me­nii complementare pregătirii de bază”. Programele de pregătire se vor desfăşura sub formă unimodulară sau plurimodulară pe parcursul a minimum un an, numai în centrele cuprinse în curriculumul de pregătire. Proiectul curriculumului de pregătire va fi elaborat de Comisia de specialitate a MSP, Centrul Na­ţio­nal de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi câte un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Me­di­cali şi Moaşelor din România (OAMMR) în specialitatea res­pectivă, va fi trimis la OAMMR spre avizare, şi apoi va fi aprobat de MSP. Programele de pregătire în vederea obţinerii de specializări se vor finaliza cu examen organizat de MSP în sesiuni anuale sau bianuale, iar absolvenţii care au ob­ţi­nut certificatul de absolvire au obligaţia de a menţine raporturile de muncă cu unitatea angajatoare cel puţin trei ani de la absolvire. În caz contrar, aceştia vor su­por­ta contravaloarea costurilor cursurilor. Unităţile sanitare publice şi private vor transmite Cen­tru­lui Naţional de Perfecţionare, până la finele tri­mestrului III al fiecărui an listele nominale ale solicitanţilor la programul de pregătire. Anul acesta termenul este de 30 de zile după data publicării în MO. Programele de specializare se vor organiza la nivel na­ţional de MSP prin Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, iar Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România va credita cursul de specializare potrivit prevederilor legale în acest sens.

Mai 2008

Primul parteneriat pentru studii universitare

Începând cu anul universitar următor asistenţii medicali vor putea să se înscrie la cursuri de completare a studiilor în învăţământul superior, cu durata de doi sau trei ani.

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România a încheiat primul parteneriat de colaborare cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, care atestă posibilitatea ca asistenţii medicali membri ai organizaţiei să îşi completeze studiile postliceale cu studii universitare.

Asistenţii medicali vor putea deveni studenţi ai Universităţii “Lucian Blaga” pe baza unui examen, dar vor trebui să îndeplinească şi alte condiţii. Astfel, se pot înscrie la examen asistenţii medicali care au minimum cinci ani vechime şi care sunt absolvenţi ai Şcolilor postliceale care au respectat norma europeană de 4600 de ore.

De asemenea, evaluarea dosarului fiecărui asistent medical va fi făcută individual, pentru a decide în ce an de studii poate fi admis candidatul. Practic, se vor compara curriculele de pregătire din Şcoala postliceală cu cele ale Facultăţii de Asistenţă Medicală, iar în funcţie de rezultate, candidaţii vor fi admişi în anul doi sau trei de studii.

Conform Parteneriatului dintre cele două instituţii, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România va alcătui la nivelul filialelor o bază de date cu asistenţii medicali care doresc să îşi continuie studiile la nivel universitar, şi o va pune la dispoziţia Universităţii, pentru organizarea în condiţii optime a înscrierii la examen. De asemenea, filialele OAMMR vor păstra permanent legătura cu Facultatea de Asistenţă Medicală şi vor facilita transmiterea informaţiilor de interes ca orarul, calendarul examenelor, bibliografie, etc. pentru asistenţii medicali înscrişi pentru continuarea studiilor. Informaţiile de interes vor fi publicate şi în revista OAMMR, Ars medica, şi pe siteul www.oamr.ro.

Universitatea „Lucian Blaga” va organiza şi programe de studii postuniversitare care vor include cursuri de perfecţionare, masterate şi doctorate în domeniul asistenţei medicale. Absolvenţii cursurilor universitare vor avea mai multe competenţe şi vor putea să îşi exercite profesia independent. De asemenea, Parteneriatul mai are drept scop dezvoltarea unor proiecte comune de inovare şi cercetare în domeniul asistenţei medicale şi al îngrijirilor de sănătate, domenii puţin studiate în România.

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România a început discuţii şi cu alte Universităţi din ţară dispuse să organizeze cursuri pentru continuarea studiilor pentru asistenţi medicali. Reprezentanţii organizaţiei speră ca până la începutul următorului an universitar să ofere posibilitatea asistenţilor medicali să se înscrie la cursuri de completare a studiilor cât mai aproape de domiciliu.

Parteneriatul a fost prezentat membrilor Consiliului Naţional OAMMR în cadrul întâlnirii din data de 15 mai 2008, la care a participat şi rectorul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Prof. Dr. Honoris Causa, Inginer Constantin Oprean.

Diplomele de licenţă emise de Universitatea din Sibiu sunt recunoscute în statele Uniunii Europene.

Ianuarie 2008

Cursuri pe specialitate, obligatorii

Din 2008 asistenţii medicali şi moaşele membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (OAMMR) vor urma anual cel puţin un curs de specialitate în cadrul Programului Naţional de Educaţie Continuă. Decizia a fost luată astfel încât să se evite situaţiile în care asistenţi de radiologie de exemplu participă la cursuri pe specialitatea farmacie sau medicină generală, dar la nici o manifestare organizată pe specialitatea lor. De asemenea, o dată la trei ani membrii OAMMR sunt obligaţi să participe la un curs de resuscitare şi la un curs despre infecţii nosocomiale.

Membrii Biroului Executiv vor discuta cu reprezentanţii Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar şi cu cei ai Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Mangement Sanitar posibilitatea pregătirii unui număr semnificativ de lectori, pentru toate specialităţile, astfel încât aceştia să poată susţine cursuri în special în judeţele în care nu există instituţii universitare, şi nici lectori calificaţi.

Modificarea Programului de EMC mai are în vedere şi traseul pe care îl vor urma furnizorii de EMC care propun cursuri pentru asistenţi medicali şi moaşe. Aceştia se vor adresa de anul viitor filialelor OAMMR, care vor solicita creditarea cursurilor Comisiei Naţionale de EMC, astfel încât preşedinţii de filiale să organizeze doar cursuri care sunt solicitate de membrii proprii şi, pe de altă parte, să poată urmări şi să fie responsabili de modul de derulare a cursurilor.

Deciziile de completare şi modificare a programului de EMC au fost luate de membrii Consiliului Naţional (CN) al OAMMR la ultima întâlnire din 2007. Membrii CN au stabilit, de asemenea, că filialele vor evalua creditele obţinute de membrii proprii în 2007 până pe data de 31 martie 2008. S-a rediscutat decizia existentă în Programul de EMC referitoare la reportarea numărului de credite obţinute în plus de un membru OAMMR pe parcursul unui an, din cauză că au existat reclamaţii din partea unor membri cărora filialele au refuzat să le transfere pentru anul viitor creditele acumulate în plus în 2007. Prevederea a rămas în vigoare.

Memebrii CN au votat înfiinţarea unei Comisii, formate din membri ai CN care, alături de Comisia Naţională de EMC va lucra la modificarea Programului de EMC.

Membrii Consiliului Naţional au votat şi Hotărârea conform căreia membrilor OAMMR care nu au realizat numărul de credite prevăzut de Programul de EMC pentru 2004-2006 li se va retrage avizul de liberă practică. Hotărârea, însoţită de listele nominale ale membrilor OAMMR aflaţi în acestă situaţie va fi înaintată Ministerului Sănătăţii care, conform Legii 307 ar trebui să le retragă autorizaţia de liberă practică.

Evenimente 2008