Home

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Timiș

Home Legislație Informații Evenimente Educație Medicală Continuă Contact

INFORMAȚII

Conducerea Filialei Timiș a OAMGMAMR

Tipizate

Certificat membru OAMGMAMR

Eliberare duplicat la certificatul de membru

Retragerea sau suspendarea din Ordin (la cerere)

JURĂMÂNT

Fișa de evidență

Examene / Concursuri

Card profesional

Reatestare

Publicații creditate

Linkuri

Cont bancar, taxă înscriere + cotizații: RO20 BRDE 360S V795 8105 3600

Locuri de muncă

GALERIE FOTO

Galerie Foto

FILIALE OAMGMAMR

OAMMR

OAMMR Bucuresti

OAMMR Arges

OAMMR Cluj

OAMMR Botosani

OAMMR Dolj

OAMMR Harghita

OAMMR Piatra Neamt

OAMMR Suceava

OAMMR Constanta

OAMMR Brasov

OAMMR Galati

OAMMR Iasi

OAMMR Vaslui

© Copyright OAMGMAMR Timis :: All Rights Reserved

Recunoaștere calificări Certificat de status profesional Înscriere la cursuri

CALENDAR

Educație Medicală Continuă

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 158 din 2019 Ordin pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programului de studii complementare în asistenta medicala de urgenta pentru asistentii medicali

HOTARARE 5/2018 Hotarare privind stabilirea valorii minime asigurate pentru raspunderea civila in domeniul medical

HOTARARE 3/2018 Hotarare privind experienta profesionala a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care solicita infiintarea cabinetului de practica independenta

HOTARARE 2/2018 OAMGMAMR Hotarare privind eliberarea avizului anual pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali care isi exercita profesia ca persoana fizica independenta

HOTARARE 2/2018 Hotarare privind eliberarea avizului anual pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali care isi exercita profesia ca persoana fizica independenta

HOTARARE 1/2018 Hotarare privind incheierea asigurarii pentru raspunderea civila profesionala suplimentara pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali care exercita profesia ca titulari de cabinete de practica independenta

HG 34 din 2017  Hotarare pentru aprobarea Procedurii de completare a formularelor-chestionar necesare exercitarii profesiilor de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical in afara granitelor Uniunii Europene

HG 31 din 2017  HOTARARE 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru, respectiv cotizatiei de membru asociat al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si a unor taxe incasate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

HG 29 din 2017  HOTARARE 29/2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare si de retragere a calitatii de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

HG 25 din 2017  HOTARARE 25/2017 pentru aprobarea masurilor intreprinse in vederea autorizarii asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care au exercitat profesia in strainatate.

HG 20 din 2017  HOTARARE 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind intocmirea si eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali.

HG 08 din 2017  HOTARARE 8/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea accesului partial la activitatea profesionala in Romania asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali formati in profesie in unul din celelalte state membre.

OAP 942 din 2017  ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale, precum si in vederea dezvoltarii abilitatilor profesionale pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistentii medicali

OAP 1044 din 2016  Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali

OAP 1008 din 2016  Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale.

HG 04 din 2016  HOTARARE Nr. 4 pentru aprobarea Metodologiei privind avizarea exercitarii temporare a activitatilor profesionale de catre asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali, cetateni ai unui stat tert

HG 02 din 2016  Hotarare privind eliberarea Certificatului de membru asociat al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania si a adeverintei pentru participare la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante

HG 469 din 2015  Hotarare pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru programele de studii universitare de Medicina, Medicina dentara, Farmacie, Asistenta medicala generala, Moase, Medicina veterinara, Arhitectura.

HG 35 din 2015  HOTARARE Nr. 35 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor  Medicali din Romania insotit de avizul anual

HG 10 din 2010  HOTARARE Nr. 10 privind aprobarea Programului national de pregatire a infirmierelor

HG 32 din 2009  HOTARARE NR.32 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali

HG 26 din 2009  HOTARARE NR. 26 de adoptare a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatii Comisiei nationale/teritoriale de etica si deontologie  a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si  Asistentilor Medicali din Romania

HG 03 din 2009  HOTARARE NR. 3 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si  Asistentilor Medicali din Romania

HG 01 din 2009  HOTARARE NR. 1 privind adoptarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor  Medicali din Romania

OUG 144/2008  ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Text în vigoare începând cu data de 28 noiembrie 2015

Noua Lege nr. 278/12.11.2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sanatatii. EMITENT:PARLAMENTUL. PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 372 din 28 aprilie 2006

COMUNICAT REFERITOR LA LEGEA NR 53 din 2014

EMC OAMGMAMR

Legea 307

Statutul OAMMR

Regulament

Codul de etica

Transparenta decizionala M.S. 2 august 2011 Va informam ca la sectiunea “Transparenta decizionala” de pe site-ul Ministerului Sanatatii (www.ms.ro) a aparut Ordinul pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar. Va rugam sa faceti propuneri de modificare/completare a acestuia, direct pe site-ul Ministerului Sanatatii, pana la data prevazuta de acesta.

Informare Legislativa 01.07-01.08.2011

OUG nr. 144/2008, ordonanta de urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (detalii…)


Legea nr. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004

Legea nr. 461 din 18/07/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 31/07/2001  

ORDONANŢĂ Nr. 23 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  

Ordin nr. 180 din 05/03/2003 privind eliberarea autorizatiei de libera practica medicala pentru personalul medical cu pregatire superioara de scurta durata, postliceala si medie Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 17/03/2003  

Hotarare nr. 1.477 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare si acreditare pentru institutiile de anvatamant superior din domeniile: medicina, medicina dentara, farmacie, asistenti medicali, moase, medicina veterinara, arhitectura, precum si pentru colegiile de asistenti medicali generalisti, pentru formarea de baza Publicat in Monitorul Oficial, nr. 10 din 8 ianuarie 2004

Ordonanta de urgenta nr. 123 din 11/12/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 22/12/2003  

ORDIN privind aprobarea Normelor de supraveghere si control a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

LEGE privind asistenta comunitara  

LEGISLAȚIE