Home

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Timiș

Home Legislație Informații Evenimente Educație Medicală Continuă Contact

INFORMAȚII

Conducerea Filialei Timiș a OAMGMAMR

Tipizate

Certificat membru OAMGMAMR

Eliberare duplicat la certificatul de membru

Retragerea sau suspendarea din Ordin (la cerere)

JURĂMÂNT

Fișa de evidență

Examene / Concursuri

Card profesional

Reatestare

Publicații creditate

Linkuri

Cont bancar, taxă înscriere + cotizații: RO20 BRDE 360S V795 8105 3600

Locuri de muncă

GALERIE FOTO

Galerie Foto

FILIALE OAMGMAMR

OAMMR

OAMMR Bucuresti

OAMMR Arges

OAMMR Cluj

OAMMR Botosani

OAMMR Dolj

OAMMR Harghita

OAMMR Piatra Neamt

OAMMR Suceava

OAMMR Constanta

OAMMR Brasov

OAMMR Galati

OAMMR Iasi

OAMMR Vaslui

© Copyright OAMGMAMR Timis :: All Rights Reserved

Recunoaștere calificări Certificat de status profesional Înscriere la cursuri

CALENDAR

Educație Medicală Continuă

Conform hotararii nr.29 a Consiliului National a OAMGMAMR si

In temeiul art.53 din OG 144/2008 aprobata cu modificari prin legea 53/2014 coroborate cu art.26 alin 6 din Statutul OAMGMAMR

Suspendarea calitatii de membru poate fi solicitata pe o perioada de pana la 5 ani, in urmatoarele situatii:

  1. Concediu de maternitate
  2. Concediu pentru cresterea copilului de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani
  3. Concediu pentru incapacitaea temporara de munca, daca acesta are o durata mai mare de 6 luni
  4. Concediu paternal
  5. Somaj, caz in care suspendarea se acorda pe durata somajului
  6. Rezidenta temporara pe teritoriul altei tari, daca depaseste 6 luni,
  7. Alte motive obiective care justifica imposibilitatea exercitarii profesiei pe o perioada determinate de pana la 5 ani.

Asistentii medicali generalist, moasele, asistentii medicali care solicita suspendarea calitatii de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt inregistrati.

Solicitarea se face conform cererii tip (model anexat) si va fi insotita de:

Cererea se depune personal sau prin imputernicit.

Cotizatia de membru se achita pana la data cererii.

Suspendarea intra in vigoare si produce efecte din momentul aprobarii cererii (in max. 5 zile de la depunere).

INCETAREA SUSPENDARII

Se face in baza unei cereri tip (model anexat) la care se adauga:

Cererea se depune cu cel putin 5 zile anterior reluarii activitatii.

Detalii suplimentare gasiti pe site-ul ordinului.

MODELE DE CERERI

RETRAGEREA SAU SUSPENDAREA DIN ORDIN (la cerere)