Home

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Timiș

Home Legislație Informații Evenimente Educație Medicală Continuă Contact

INFORMAȚII

Conducerea Filialei Timiș a OAMGMAMR

Tipizate

Certificat membru OAMGMAMR

Eliberare duplicat la certificatul de membru

Retragerea sau suspendarea din Ordin (la cerere)

JURĂMÂNT

Fișa de evidență

Examene / Concursuri

Card profesional

Reatestare

Publicații creditate

Linkuri

Cont bancar, taxă înscriere + cotizații: RO20 BRDE 360S V795 8105 3600

Locuri de muncă

GALERIE FOTO

Galerie Foto

FILIALE OAMGMAMR

OAMMR

OAMMR Bucuresti

OAMMR Arges

OAMMR Cluj

OAMMR Botosani

OAMMR Dolj

OAMMR Harghita

OAMMR Piatra Neamt

OAMMR Suceava

OAMMR Constanta

OAMMR Brasov

OAMMR Galati

OAMMR Iasi

OAMMR Vaslui

© Copyright OAMGMAMR Timis :: All Rights Reserved

Recunoaștere calificări Certificat de status profesional Înscriere la cursuri

CALENDAR

Educație Medicală Continuă

Pentru mai multe informații, consultați Hotărârea Nr. 19 din 12 mai 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

OPIS

1. CERERE TIP

2. COPIE DUPA ACTUL DE IDENTITATE, COPIE DUPA ACTUL CARE ATESTA DUBLA CETATENIE – dupa caz

3. DOCUMENTE DE SCHIMBARE A NUMELUI (daca e cazul) – copie + original

4. DOCUMENT DE STUDII CARE ATESTA FORMAREA IN PROFESIE – copie + original (copia titlului de calificare obtinut in strainatate si documentul de recunoastere a calificarii conform legii – copie + original)

5. FOAIE MATRICOLA/SUPLIMENT LA DIPLOMA – copie + original

6. DOCUMENT CARE ATESTA SPECIALIZAREA POST BAZA (completare studii - daca e cazul) – copie + original

7. ADEVERINTA CU PERIOADA SCOLARIZARII – in original

8. ADEVERINTA CU PERIOADA SPECIALIZARII POST BAZA DE LA UNITATEA FORMATOARE – original

9. CERTIFICAT/ADEVERINTA DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL – copie + original

10. CARTEA DE MUNCA – copie legalizata la notar sau “conform cu originalul”. CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA insotit de ACTE ADITIONALE – copie legalizata sau “conform cu originalul” si EXTRAS REVISAL semnat, parafat si inregistrat de catre unitatea care il elibereaza ( functia, norma de incadrare, data de inceput si sfarsit perioada lucrata, concedii fara plata, crestere copil, concedii medicale, suspendari.

11. CAZIER JUDICIAR – original

12. COPIE SIMPLA CERTFICAT DE MEMBRU (daca sunteti deja membru OAMGMAMR)

13. DOVADA ACHITARII TAXEI DE ELIBERARE (100 lei)

             Taxa se achită în contul RO20 BRDE 360S V795 8105 3600 deschis la BRD


NOTA:

Documentele se aduc in original pentru confruntare. Daca nu se pot aduce in original, se aduce copie legalizata de notar.


CERTIFICAT DE STATUS PROFESIONAL