Home

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Timiș

Home Legislație Informații Evenimente Educație Medicală Continuă Contact

INFORMAȚII

Conducerea Filialei Timiș a OAMGMAMR

Tipizate

Certificat membru OAMGMAMR

Eliberare duplicat la certificatul de membru

Retragerea sau suspendarea din Ordin (la cerere)

JURĂMÂNT

Fișa de evidență

Examene / Concursuri

Card profesional

Reatestare

Publicații creditate

Linkuri

Cont bancar, taxă înscriere + cotizații: RO20 BRDE 360S V795 8105 3600

Locuri de muncă

GALERIE FOTO

Galerie Foto

FILIALE OAMGMAMR

OAMMR

OAMMR Bucuresti

OAMMR Arges

OAMMR Cluj

OAMMR Botosani

OAMMR Dolj

OAMMR Harghita

OAMMR Piatra Neamt

OAMMR Suceava

OAMMR Constanta

OAMMR Brasov

OAMMR Galati

OAMMR Iasi

OAMMR Vaslui

© Copyright OAMGMAMR Timis :: All Rights Reserved

Recunoaștere calificări Certificat de status profesional Înscriere la cursuri

CALENDAR

Educație Medicală Continuă

Pentru mai multe informații, consultați Hotărârea Nr. 19 din 12 mai 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

OPIS

1. CERERE TIP

2. COPIE DUPA ACTUL DE INDENTITATE, COPIE DUPA ACTUL CARE ATESTA DUBLA CETATENIE – dupa caz

3. DOCUMENTE DE SCHIMBARE A NUMELUI (daca e cazul) – copie legalizata la notar

4. DOCUMENT DE STUDII CARE ATESTA FORMAREA IN PROFESIE – copie legalizata la notar (copia titlului de calificare obtinut in strainatate si documentul de recunoastere a calificarii conform legii – copie legalizata la notar)

5. FOAIE MATRICOLA/SUPLIMENT LA DIPLOMA – copie legalizata la notar

6. DOCUMENT CARE ATESTA SPECIALIZAREA POST BAZA (daca e cazul) – copie legalizata la notar

7. ADEVERINTA CU PERIOADA SCOLARIZARII – in original

8. ADEVERINTA CU PERIOADA SPECIALIZARII POST BAZA DE LA UNITATEA FORMATOARE – original

9. CERTIFICAT/ADEVERINTA DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL – copie legalizata la notar

10. CERTIFICAT DE MEMBRU copie simpla

11. CARTEA DE MUNCA – copie legalizata la notar sau “conform cu originalul”. CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA insotit de ACTE ADITIONALE – copie legalizata sau “ conform cu originalul” si EXTRAS REVISAL semnat, parafat si inregistrat de catre unitatea care il elibereaza ( functia, norma de incadrare, data de inceput si sfarsit perioada lucrata, concedii fara plata, crestere copil, concedii medicale, suspendari.

12. CAZIER JUDICIAR – original

13. DECLARATIE pe proprie raspundere  din care rezulta acordul petentului cu privire la preluarea datelor personale de catre filiala OAMGMAMR la care a depus solicitarea de emitere a Certificatului de status profesional curent.

14. DOVADA ACHITARII TAXEI DE ELIBERARE (100 lei)

             Taxa se achită în contul RO20 BRDE 360S V795 8105 3600 deschis la BRD

CERTIFICAT DE STATUS PROFESIONAL