Home

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Timiș

Home Legislație Informații Evenimente Educație Medicală Continuă Contact

INFORMAȚII

Conducerea Filialei Timiș a OAMGMAMR

Tipizate

Certificat membru OAMGMAMR

Eliberare duplicat la certificatul de membru

Retragerea sau suspendarea din Ordin (la cerere)

JURĂMÂNT

Fișa de evidență

Examene / Concursuri

Card profesional

Reatestare

Publicații creditate

Linkuri

Cont bancar, taxă înscriere + cotizații: RO20 BRDE 360S V795 8105 3600

Locuri de muncă

GALERIE FOTO

Galerie Foto

FILIALE OAMGMAMR

OAMMR

OAMMR Bucuresti

OAMMR Arges

OAMMR Cluj

OAMMR Botosani

OAMMR Dolj

OAMMR Harghita

OAMMR Piatra Neamt

OAMMR Suceava

OAMMR Constanta

OAMMR Brasov

OAMMR Galati

OAMMR Iasi

OAMMR Vaslui

© Copyright OAMGMAMR Timis :: All Rights Reserved

Recunoaștere calificări Certificat de status profesional Înscriere la cursuri

CALENDAR

Educație Medicală Continuă


Arhivă anunțuri

01.01 2024

18.10 2023

Anunț aviz 2024

S-a început eliberarea Avizelor anuale pentru autorizarea exercitării profesiei, pentru anul 2024.

Asistenții medicali care au acumulat cele 30 de credite necesare și au încheiat asigurarea de malpraxis pentru anul 2024 (cu valabilitate 01.01.2024 - 31.12.2024) sunt rugați să trimită pe mail in vederea obținerii avizului, următoarele documente:

DUPA DATA DE 01.01.2024, TOATE AVIZELE VOR FI ELIBERATE CU VALABILITATE DIN DATA SOLICITĂRII PÂNĂ LA 31.12.2024, NEMAIPUTÂND FI ACORDATE RETRO CU 01.01.2024.

02.11 2023

Eliberare adeverință parafă profesională

Urmare a Hotărârii nr. 26/12.10.2023 a Consiliului Național al OAMGMAMR, vă informăm că solicitarile pentru eliberarea adeverințelor în vederea confecționării parafei profesionale pot fi depuse la sediul OAMGMAMR Filiala Timis, str. 1 Decembrie nr.13, ap.9 în zilele de marti, miercuri sau joi, in intervalul orar  09:00 – 16:00

Documente necesare

Atenție!

Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) au obligaţia de a înştiinţa OAMGMAMR Filiala Timis cu privire la intervenirea oricăreia dintre următoarele situaţii şi de a solicita eliberarea unei noi adeverinţe în vederea schimbării parafei:

27.11 2023

ANUNȚ ELIBERARE DIPLOME DE GRAD PRINCIPAL sesiunea 2023

Asistenții medicali care au promovat Examenul de Grad Principal sesiunea 2023 sunt rugați să se prezinte la sediul Filialei Timiș a OAMGMAMR pentru a ridica certificatul de grad.

Pentru eliberarea diplomei, posesorul trebuie sa prezinte obligatoriu la sediul ordinului cu urmatoarele documente:

Program de lucru cu publicul Marți, Miercuri și Joi interval orar 9 la 16.

04.04 2024

12 MAI, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ASISTENȚILOR MEDICALI

Cu Ocazia Zilei Internaționale a Asistenților Medicali, Filiala Timiș a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România organizează Simpozionul cu tema

ASISTENȚII MEDICALI SPRE VIITOR

Simpozionul va avea loc la Casa Adam Miiller Guttembrunn în data de 10.05.2024 de la ora 10:00. Această manifestare a fost creditată cu 5 credite EMC.

Vă rugăm să trimiteți prezentările în atenția comitetului științific până la data de 30.04.2024 pe adresa

secretariat@oammr-timis.ro

Președinte filială,

Sârbu Ofelia

12.05 2024

12 Mai – Ziua Internațională a Asistenților Medicali

Vă mulțumim pentru devotamentul și profesionalismul de care dați dovadă zilnic,
pentru responsabilitate și perseverență!


La mulți ani tuturor asistenților medicali!


ANEXE:

06.06 2024

GRAD PRINCIPAL 2024

Tematica si bibliografia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2024:

1.tematica-si-bibliografie-Asistenta-medicala-generala-2024

2.tematica-si-bibliografie-MOASA-2024

3.tematica-si-bibliografie-RADIOLOGIE-2024

4.tematica-si-bibliografie-LABORATOR-2024

5.tematica-si-bibliografie-FARMACIE-2024

6.tematica-si-bibliografie-IGIENA-si-SANATATE-PUBLICA-2024

7.tematica-si-bibliografie-BALNEOFIZIOTERAPIE-2024

8.tematica-si-bibliografie-NUTRITIE-si-DIETETICA-2024

9.tematica-si-bibliografie-ASISTENTA-SOCIALA-2024

10.tematica-si-bibliografie-STOMATOLOGIE-AS.-DENTARA-2024

11.tematica-si-bibliografie-ASISTENT-IGIENIST-DE-CABINET-STOMATOLOGIC-2024


08.07 2024

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2024

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2024, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

II. Documente necesare înscrierii:

La înscriere candidatul depune un dosar (dosar plic, cartonat), care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie;

b) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

III. Examenul se va susține în data de 05.09.2024, pentru toate specialitățile.

IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 15-31.07.2024, pentru toate specialităţile, la sediul OAMGMAMR Fil.Timis, Str.1 Decembrie , nr.13, ap.9, Timisoara

V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.                              

Suma de participare se va plăti în contul filialei Timis RO26 BRDE 360S V983 9117 3600  

Beneficiar OAMGMAMR Fil.Timis, CUI 15405657

Pe documentul de plata, platitorul va mentiona “Suma participare examen grad principal-2024”

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: 

https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografie-grad-principal-2024/

ANEXE: